Пренасяне на тонколоната

Тонколоната е снабдена с ролкови колелца за лесно придвижване.

За да преместите тонколоната, хванете средата на ръкохватката, която е от същата страна на тонколоната като колелцата, с една ръка и я дърпайте, като се уверите, че тя се търкаля върху ролковите колелца.

По повърхност, която кара тонколоната да се люлее, докато се движи, хванете ръкохватката с две ръце и бутайте тонколоната.

Ролковите колелца може да се използват само по равни повърхности.

Ако повърхността не е равна, тонколоната трябва да се пренесе от двама души, като се използват ръкохватките й. Правилното разположение на ръцете при носене на тонколоната е много важно, за да се избегнат наранявания и/или имуществени щети.

Преди да пристъпите към пренасяне на тонколоната, разкачете всички кабели.

Забележка

  • За да избегнете нараняване или повреда на домакинско имущество, хванете тонколоната правилно, както е показано по-горе, и я пренесете.

  • Внимавайте много, когато пренасяте тонколоната по наклонена повърхност.

  • Не пренасяйте тонколоната, ако върху нея има човек, багаж и др.

  • Не допускайте деца или бебета в близост до тонколоната, когато я пренасяте.