Звукът от тонколоната е с шум, прескача или е изкривен

  • Включеното USB устройство не е съвместимо с тонколоната. Проверете информацията за съвместимите устройства.

  • Изключете тонколоната, разкачете и свържете отново USB устройството, след което включете тонколоната отново.

  • Проверете дали самият аудио файл не съдържа шум или изкривяване. Възможно е шумът да е генериран при кодирането на аудио файла. Ако случаят е такъв, изтрийте аудио файла и кодирайте отново целия оригинален аудио файл. Ако звукът от тонколоната съдържа шум или е изкривен винаги в една и съща точка на възпроизвеждане, това предполага, че самият файл има проблем.

  • Настройката за скоростта на предаване за създаване или кодиране на аудио файлове е ниска. Увеличете скоростта на предаване и кодирайте оригиналния аудио файл на USB устройството.