Включване или изключване на функцията BLUETOOTH

Можете да се свържете към тонколоната от сдвоено BLUETOOTH устройство, когато настройката на функцията й BLUETOOTH е “Вкл.”.

При закупуването тази настройка е включена.

 1. Докоснете и задръжте - (сила на звука) и (BLUETOOTH) на тонколоната за 5 секунди.

  Индикаторът(BLUETOOTH) се изключва и настройката на функцията BLUETOOTH става “Изкл.”.

  Когато още веднъж докоснете и задържите - (сила на звука) и (BLUETOOTH) на тонколоната за 5 секунди, индикаторът(BLUETOOTH) се включва и настройката на функцията BLUETOOTH става “Вкл.”.

Съвет

 • С устройството, свързано преди това чрез BLUETOOTH връзка, тонколоната се свързва отново, когато функцията й BLUETOOTH се включи, докато функцията BLUETOOTH на устройството остава активна.

Забележка

 • Когато функцията BLUETOOTH е изключена, не можете да извършвате следните операции:

  • Сдвояване и/или свързване с BLUETOOTH устройство.

  • Използване на “Sony | Music Center”.