Свързване на тонколоната с телевизор

 1. Свържете оптичен изходен жак на вашия телевизор с конектора OPTICAL IN на тонколоната с доставения оптичен цифров кабел.

  Забележка

  • Проверете формата на щифтовете () на оптичния цифров кабел и ги поставете съответно в конектора и жака.

 2. Включете телевизора.
 3. Променете настройките на телевизора.

  Посочете PCM като метод за цифров аудио изход на телевизора.

Съвет

 • За операции с телевизора вижте ръководството с инструкции, предоставено с него.

 • Когато за цифров аудио изход на телевизора е посочен метод различен от РСМ, звукът от телевизионните програми, като филми и спортни, може да не се изведе успешно.