Удоволствието от звука на китара

Можете да слушате звука на китарата си, като я свържете към жака MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm) на тонколоната. Ако свържете външен микрофон към жака MIC1 (Φ 6,3 mm) на тонколоната, можете също така едновременно да свирите на китарата и да пеете.

  1. Завъртете копчето MIC и GUITAR ниво към MIN, за да намалите силата на звука на китарата.
  2. Свържете китарата към жака MIC2/GUITAR на задната страна на тонколоната с междуприборен кабел за китари (от търговската мрежа).

  3. Натиснете бутона GUITAR на задната страна на тонколоната.

    Индикаторът GUITAR светва в бяло.

  4. Докато свирите на китарата, регулирайте силата на звука й.

    Звукът на китарата се извежда от тонколоната.

Извеждане на тонколоната от режим за китара

Натиснете още веднъж бутона GUITAR на задната страна на тонколоната.

Забележка

  • Преди да разкачите китарата от тонколоната, завъртете копчето MIC и GUITAR ниво към “MIN”, за да намалите силата на звука на китарата.

  • Когато към тонколоната се свърже микрофон или китара, функцията “Автоматичен режим на готовност” се изключва.