Няма звук/Звук само от една тонколона/Изкривен звук/Бръмчене или шум в изхода на тонколоната

 • Проверете дали са включени както тонколоната, така и свързаното устройство.

 • Увеличете силата на звука на тонколоната и на свързаното устройство.

 • В зависимост от свързаното BLUETOOTH устройство, възможно е регулирането на силата на звука на BLUETOOTH устройството да не променя нивото на силата на звука на тонколоната (т.е.индикаторът(захранване) да не мига).

  Когато силата на звука на тонколоната е слаба, регулирайте нивото на силата на звука на BLUETOOTH устройството до подходящото, а след това регулирайте нивото на силата на звука на тонколоната с -/+ (сила на звука) на тонколоната.

 • Проверете дали свързаното устройство възпроизвежда.

 • Изберете режим BLUETOOTH, OPTICAL IN, AUDIO IN или USB съобразно с желания за възпроизвеждане аудио източник.

 • Уверете се, че аудио кабелът е добре свързан с жака AUDIO IN по време на възпроизвеждане в режим AUDIO IN.

 • Ако тонколоната е в режим OPTICAL IN и върви възпроизвеждане, проверете дали оптичният цифров аудио кабел е вкаран добре в конектора OPTICAL IN.

 • Ако свързвате компютър с тонколоната, уверете се, че настройката за аудио изход на компютъра е за BLUETOOTH устройство.

 • Проверете дали тонколоната е установила BLUETOOTH връзка с BLUETOOTH устройството.

 • Сдвоете отново тонколоната с BLUETOOTH устройството.

 • Преди да пристъпите към свързване на няколко тонколони чрез BLUETOOTH връзка за функцията “Стерео двойка” или “Парти връзка”, актуализирайте предварително инсталирания на всяка тонколона софтуер до най-новата му версия.

 • Ако устройството, което е свързано към жака AUDIO IN е моно, звукът може да се чува само от левия компонент на тонколоната (ляв канал).

 • Ако свързаното устройство има функция за еквалайзер, изключете я.

 • Тонколоната трябва да е далече от микровълнова фурна, безжична LAN и др.

 • Преместете BLUETOOTH устройството по-близо до тонколоната. Ако между тонколоната и BLUETOOTH устройството има препятствие, отстранете го.

 • Ако индикаторът CHARGE мига бавно, изключете тонколоната и заредете вградената батерия достатъчно.

 • Устройство с вградено радио или тунер не може да бъде свързано с тонколоната чрез BLUETOOTH, тъй като в радиопредаванията може да възникнат смущения.

 • Разположете тонколоната далеч от телевизор, радио, тунер и др., тъй като в радиопредаванията може да възникнат смущения.

 • Когато се използва функцията “Стерео двойка” или “Парти връзка”, ако друго/и BLUETOOTH устройство/а, като например BLUETOOTH мишка или BLUETOOTH клавиатура, е свързано с BLUETOOTH устройството, прекъснете връзката между тях.

 • Има някои BLUETOOTH устройства, които може да са с променено качество на BLUETOOTH връзката. Ако вашето устройство е съвместимо с тази функция, изберете “Приоритет на солидната връзка (SBC)” за качеството на BLUETOOTH връзката. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават устройството.

 • Изберете “Приоритет на солидната връзка (SBC)” за качеството на BLUETOOTH връзката на тонколоната.

 • Инсталирайте най-новата версия на приложението “Sony | Music Center” на свързаното устройство. Ако не можете да използвате най-новата версия на “Sony | Music Center” или не можете да свържете тонколоната с BLUETOOTH устройство чрез BLUETOOTH връзка, деинсталирайте приложението “Sony | Music Center” и го инсталирайте отново.

 • В зависимост от използваното на свързаното BLUETOOTH устройство приложение, може да не чувате звук. В такъв случай затворете приложението и го стартирайте отново. Това може да разреши проблема.