Функцията “Автоматичен режим на готовност” (енергоспестяваща)

В случай на следното, тонколоната се изключва автоматично след 15 минути, за да съхрани заряда на акумулаторната вградена батерия.

При закупуването функцията “Автоматичен режим на готовност” е включена.

Когато тонколоната е в режим BLUETOOTH

 • Без операции по тонколоната.

 • Свързаното BLUETOOTH устройство не възпроизвежда музика (аудио), нито се управлява.

Когато тонколоната е в режим AUDIO IN

 • Без операции по тонколоната.

 • Не се възпроизвежда музика (звук) от аудио устройство, свързано към жака AUDIO IN, или музиката (звукът) на аудио устройство, свързано към жака AUDIO IN е твърде тиха.

Когато тонколоната е в режим USB

 • Без операции по тонколоната.

 • Не се възпроизвежда музика (звук) от USB устройство, свързано към порт PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).

Когато тонколоната е в режим OPTICAL IN

 • Без операции по тонколоната.

 • Свързаното към конектора OPTICAL IN устройство е изключено.

Съвет

 • Можете да включвате или изключвате функцията “Автоматичен режим на готовност” с помощта на “Sony | Music Center”.

Забележка

 • Когато към тонколоната се свърже микрофон или китара, функцията “Автоматичен режим на готовност” се изключва.

 • Докато тонколоната зарежда другото устройство, функцията “Автоматичен режим на готовност” е изключена.

Включване/Изключване на функцията “Автоматичен режим на готовност”

 1. Включете тонколоната.
 2. Докоснете едновременно и задръжте (възпроизвеждане) и - (сила на звука) на тонколоната за около 5 секунди.
  • Когато функцията “Автоматичен режим на готовност” се изключи, индикаторът(захранване) примигва 3 пъти в оранжево.

  • Когато функцията “Автоматичен режим на готовност” се включи, индикаторът(захранване) примигва двукратно в оранжево.