Изходът на тонколоната прекъсва

Когато предпочитанието “Приоритет на качеството на звука” е избрано за качеството на BLUETOOTH връзката, приемането на сигнала на тонколоната може да се колебае в зависимост от комбинацията от конфигурацията на вашето BLUETOOTH устройство и условията на околната среда. В такъв случай, за решаването на проблема може да помогне следното.

  • Преместете тонколоната далече от устройства като микровълнова фурна и точка за достъп до безжична LAN.

  • Има някои BLUETOOTH устройства, които може да са с променено качество на BLUETOOTH връзката. Ако вашето устройство е съвместимо с тази функция, изберете “Приоритет на солидната връзка (SBC)” за качеството на BLUETOOTH връзката. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават устройството.

  • Изберете “Приоритет на солидната връзка (SBC)” за качеството на BLUETOOTH връзката на тонколоната.