Слушане на ТВ аудио (без използването на функцията TV Sound Booster)

 1. Свържете тонколоната с телевизор.

  За подробна информация вж. “Свързване на тонколоната с телевизор”.

 2. Включете тонколоната.

 3. Докоснете OPTICAL IN на тонколоната.
 4. Операции от телевизора.

  Разглеждайте/Възпроизвеждайте съдържание.

 5. Регулирайте силата на звука на тонколоната.

  За регулиране на силата на звука използвайте -/+ (сила на звука) на тонколоната.

Забележка

 • За извеждане на ТВ аудио в режим OPTICAL IN без да се използва функцията TV Sound Booster, изключете силата на звука на телевизора.

 • Ако OPTICAL IN на тонколоната мига, форматът на изходните сигнали от устройството, свързаното към конектора OPTICAL IN устройство не е съвместим. В този случай вж. ръководството с инструкции, предоставено с устройството.

Съвет

 • Ако звукът се чува и от тонколоната и от телевизора, изключете силата на звука на телевизора.

 • Можете да регулирате силата на звука и от “Sony | Music Center”.