Невъзможност за добавяне на тонколона за функцията “Парти връзка”

  • За да добавите нова тонколона към конфигурирана със “Sony | Music Center” група, използвайте “Sony | Music Center”.

    За подробна информация относно “Sony | Music Center” вж. следния URL-адрес:

    https://www.sony.net/smcqa/

  • Ако в момента се възпроизвежда музика, преди да конфигурирате функцията “Парти връзка”, спрете възпроизвеждането.