Видеото и аудиото не са синхронизирани или аудио звуците са дублирани

 • Уверете се, че софтуерът на телевизора е обновен до последната версия.

 • Регулирайте синхронизацията между аудио сигналите на телевизора и на тонколоната със “Sony | Music Center”.
  1. Докоснете [Music Center] на вашия смартфон и др., за да стартирате приложението.
  2. Докоснете [SRS-XV900].
  3. Докоснете [Settings] - [Sound] - [Adjust synchronization with TV audio], след което изберете оптималната продължителност на регулирането на закъснението.
 • Вж. предоставеното с телевизора ръководство с инструкции, за да разберете дали той има функция за настройка на закъснението. Ако има, регулирайте стойността на настройката.

 • Аудио ефектите на функцията TV Sound Booster може да се влияят от разположението на тонколоната и телевизора. Ако аудио звуците се дублират, преместете тонколоната колкото може по-близо до телевизора.

 • Регулирайте силата на звука на тонколоната със “Sony | Music Center”.

 • Тъй като стойността на аудио закъснението, причинено от функцията TV Sound Booster зависи от работата на телевизорите, няма гаранция, че функцията TV Sound Booster работи за всеки телевизор.