Прекратяване на BLUETOOTH връзката (след употреба)

Когато приключите със слушането на музика с BLUETOOTH устройството, извършете някоя от следните операции, за да прекратите BLUETOOTH връзката.

Когато BLUETOOTH връзката се прекъсне, от тонколоната чувате гласово указание (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH връзка прекъсната)).

  • Изключете функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.

    За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават устройството.

  • Изключете BLUETOOTH устройството.

  • Изключете тонколоната.

Съвет

  • Когато използвате функцията “Стерео двойка”, ако изключите едната тонколона, другата се изключва автоматично. BLUETOOTH връзката между тях се прекъсва.

  • Когато приключите с възпроизвеждането на музика, BLUETOOTH връзката може да се прекрати автоматично в зависимост от BLUETOOTH устройството.