Objektivkomp.: Krom. aber.komp.

Används för att minska färgstörningarna i hörnen av bilden som beror på egenskaperna för somliga objektiv.

  1. MENU (Kamerainst.1)[Objektivkomp.][Krom. aber.komp.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
Färgstörningarna minskas automatiskt.
Av:
Färgstörningarna minskas inte.

OBS!

  • Denna funktion går bara att använda när ett objektiv som är kompatibelt med automatisk kompensation används.