Objektivkomp.: Förvridningskomp.

Används för att kompensera för distorsion i bilden som beror på egenskaperna för somliga objektiv.

  1. MENU (Kamerainst.1)[Objektivkomp.][Förvridningskomp.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
Distorsionen i bilden kompenseras automatiskt.
Av:
Distorsionen i bilden kompenseras inte.

OBS!

  • Denna funktion går bara att använda när ett objektiv som är kompatibelt med automatisk kompensation används.
  • Beroende på objektivet som är monterat kan det hända att punkten [Förvridningskomp.] är fast inställd på [Auto] och det inte går att välja [Av].