Ktrl m Smartphone

Genom att ansluta kameran till en smartphone via Wi-Fi går det att styra kameran och ta bilder från smartphonen, och att överföra bilder som tagits med kameran till smartphonen.

  1. MENU (Nätverk) → [Ktrl m Smartphone] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Ktrl m Smartphone:
Används för att ställa in om det ska gå att ansluta kameran till en smartphone via Wi-Fi. ([På]/[Av])
Anslutningsinfo.:
Används för att visa den QR code eller SSID-adress som behövs för att ansluta kameran till smartphonen.