Hur man använder Fn (funktion)-knappen

Du kan registrera funktioner som du använder ofta för Fn (funktion)-knappen så att du sedan snabbt kan ställa in dem när du tar bilder. Upp till 12 funktioner som du ofta använder går att registrera för Fn (funktion)-knappen.

  1. Tryck på DISP-knappen på styrratten upprepade gånger för att gå över till ett annat skärmläge än [För sökare], och tryck sedan på Fn (funktion)-knappen.

  2. Välj önskad funktion genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten.

  3. Välj önskad inställning genom att vrida på den främre ratten, och tryck sedan i mitten på styrratten.
    • Somliga funktioner går att fininställa med hjälp av den bakre ratten.

För att justera inställningar via de särskilda inställningsskärmarna

Välj önskad funktion i steg 2, och tryck sedan i mitten på styrratten. Den särskilda inställningsskärmen för den funktionen tänds. Följ manöverguiden (A) för att justera inställningarna.