För att lagra en grundläggande vit färg i läget [Lagra spec.inst.]

För scener där den omgivande belysningen innehåller flera olika sorters ljusskällor rekommenderar vi att du använder skräddarsydd vitbalans för att kunna återge vitheten på rätt sätt. Det går att registrera 3 inställningar.

 1. MENU (Kamerainst.1) → [Vitbalans][Lagra spec.inst.].
 2. Håll produkten så att det vita området täcker hela cirkeln i mitten på skärmen, och tryck sedan i mitten på styrratten.
  Det hörs ett slutarklick och de kalibrerade värdena (kulörtemperaturen och kulörfiltret) visas.
 3. Välj registreringsnummer genom att trycka upptill/nedtill på styrratten, och tryck sedan i mitten.
  Skärmen återgår till att visa tagningsinformation medan den lagrade specialvitbalansinställningen hålls kvar i minnet.
  • Den registrerade specialvitbalansen hålls kvar i minnet tills den skrivs över av en annan inställning.

OBS!

 • Meddelandet [Fel vid anpassad vitbalans] anger att värdet är utanför det förväntade området, t.ex. om motivet är för ljust. Det går visserligen att registrera inställningen i det läget, men vi rekommenderar att du gör om vitbalansinställningen. När ett felaktigt värde registreras blir indikatorn orange på tagningsinformationsskärmen. Indikatorn visas i vitt när det inställda värdet är inom det förväntade området.
 • Om du använder blixt för att ta bilden, registreras specialvitbalansen med blixtljus. Ta sedan bilderna med blixt när du hämtar fram en inställning som är registrerad med blixt.