Isättning/uttagning av batteripaketet

  1. Öppna locket till batterifacket.

  2. Håll spärren (A) undantryckt med kanten på batteripaketet och skjut in batteripaketet tills det låses på plats.

  3. Stäng locket.

För att ta ut batteripaketet

Stäng av kameran och tryck på spärren (A), och ta sedan ut batteripaketet. Var försiktig så att du inte tappar batteripaketet.