Ansiktsavkänning

Används för att upptäcka motivs ansikten och automatiskt ställa in skärpan, exponeringen och blixtinställningarna, samt utföra bildbehandling.

 1. MENU(Kamerainst.1) → [Ansiktsavkänning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:
[Ansiktsavkänning]-funktionen används inte.
På (reg. ansikten):
Registrerade ansikten avkänns med högre prioritet med hjälp av[Ansiktsregistrering].
:
Används för att upptäcka ansikten utan att prioritera registrerade ansikten.

Ansiktsavkänningsramen

 • När produkten upptäcker ett ansikte tänds det en grå ansiktsavkänningsram. När produkten bedömer att autofokusen är aktiverad blir ansiktsavkänningsramen vit. När man trycker ner avtryckaren halvvägs blir ramen grön.
 • Om du har registrerat prioritetsordningen mellan ansiktena med hjälp av [Ansiktsregistrering], väljer produkten automatiskt ansiktet med högst prioritet och ansiktsavkänningsramen runt det ansiktet blir vit. Ansiktsavkänningsramarna runt andra registrerade ansikten blir rödlila.

OBS!

 • Ansiktsavkänningsfunktionen går inte att använda samtidigt med följande funktioner:
  • Andra zoomfunktioner än den optiska zoomen
  • När punkten [Bildeffekt] är inställd på [Posterisering].
  • När [Fokusförstoring]-funktionen används.
  • När punkten [Inspelningsinst.] är inställd på [120p]/[100p].
  • När punkten [Bildhastighet] är inställd på [120fps]/[100fps].
 • Det går att upptäcka upp till åtta ansikten.
 • Det kan hända att produkten inte kan upptäcka några ansikten alls, eller av misstag uppfattar andra föremål som ansikten under somliga förhållanden.