Fokusstandard

Om du ställer in [Fokusstandard] för önskad specialknapp kan du sedan hämta fram praktiska funktioner som t.ex. att automatiskt ställa in skärpan på motivet i mitten på skärmen, enligt inställningarna för skärpeområdet.

  1. MENU → (Kamerainst.2) → [Spec.knapp(Tagn.)] → önskad knapp, och ställ sedan in [Fokusstandard]-funktionen för den knappen.
  2. Tryck på den knapp som [Fokusstandard]-funktionen är inställd för.
    • Vad det går att göra genom att trycka på knappen varierar beroende på inställningarna för punkterna [Fokusområde] och [Mittenlås på AF].
När punkten [Fokusområde] är inställd på [Zon], [Flexibel punkt] eller [Utökad flexib. punkt]:
När man trycker på knappen flyttas skärpeinställningsramen tillbaka till mitten.
När [Fokusområde] är inställt på [Brett] eller [Mitten]:
  • När [Mittenlås på AF] är inställt på [På], aktiveras [Mittenlås på AF] när du trycker på knappen. Kameran upptäcker motivet i mitten på skärmen och börjar följa det när du trycker i mitten på styrratten.
  • När punkten [Mittenlås på AF] är inställd på [Av] ställer kameran in skärpan på mittpunkten.

OBS!

  • Det går inte att ställa in [Fokusstandard]-funktionen för [Vänsterknapp. funk.], [Högerknapp. funk.] eller [Nedknapp].