Inspelningsinst. (filmer)

Används för att välja bildstorlek, antal bildrutor per sekund, och bildkvalitet för filminspelning. Ju högre bittal, desto högre bildkvalitet.

  1. MENU(Kamerainst.2) → [Inspelningsinst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

När punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S 4K]

Används för att spela in filmer med högupplösning genom att konvertera dem till filformatet MP4 med hjälp av codecen MPEG-4 AVC/H.264.

Bildrutehastighet Bittal
60 Mbps 100 Mbps
30p/25p 30p 60M/25p 60M 30p 100M/25p 100M
24p 24p 60M* 24p 100M*

*Gäller endast när punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på NTSC

När punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S HD]

Används för att spela in filmer med högupplösning genom att konvertera dem till filformatet MP4 med hjälp av codecen MPEG-4 AVC/H.264.

Bildrutehastighet Bittal
50 Mbps 60 Mbps 100 Mbps
120p/100p 120p 60M/100p 60M 120p 100M/100p 100M
60p/50p 60p 50M/50p 50M
30p/25p 30p 50M/25p 50M
24p 24p 50M*

*Gäller endast när punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på NTSC

När punkten [Filformat] är inställd på [AVCHD]

60i/50i: Filmer spelas in med ungefär 60 fält/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater), respektive 50 fält/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), i radsprångsformat, med Dolby Digital-ljud, samt i AVCHD-format.
24p/25p: Filmer spelas in med ungefär 24 bildrutor/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater), respektive 25 bildrutor/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), i progressivt format, med Dolby Digital-ljud, samt i AVCHD-format.
60p/50p: Filmer spelas in med ungefär 60 bildrutor/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater), respektive 50 bildrutor/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), i progressivt format, med Dolby Digital-ljud, samt i AVCHD-format.

Bildrutehastighet Bittal
17 Mbps 24 Mbps 28 Mbps
60i/50i 60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
60p/50p 60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
24p/25p 24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 24p 24M(FX)/25p 24M(FX)

När punkten [Filformat] är inställd på [MP4]

Filmer spelas in i MPEG-4-format med ungefär 60 bildrutor/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater), respektive 50 bildrutor/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), ungefär 30 bildrutor/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater), respektive 25 bildrutor/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), i progressivt format, med AAC-ljud, samt i MP4-format.

Bildrutehastighet Bittal
6 Mbps 16 Mbps 28 Mbps
60p/50p 1920x1080 60p 28M/1920x1080 50p 28M
30p/25p 1280x720 30p 6M/1280x720 25p 6M 1920x1080 30p 16M/1920x1080 25p 16M

OBS!

  • Filmer som spelas in med punkten [Inspelningsinst.] inställd på [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] omvandlas av PlayMemories Home för att skapa AVCHD-skivor. Det går inte att skapa skivor med den ursprungliga bildkvaliteten. Denna omvandling kan ta lång tid. Om du vill behålla den ursprungliga bildkvaliteten, så lagra dina filmer på Blu-ray-skivor.
  • För att det ska gå att spela upp filmer i 60p/50p/24p/25p-format på en TV, måste TV:n vara kompatibel med 60p/50p/24p/25p-format. Om TV:n inte är kompatibel med 60p/50p/24p/25p-format, matas filmer i 60p/50p/24p/25p-format ut i 60i/50i-format.
  • [120p]/[100p] går inte att välja för följande inställningar.
    • [Intelligent auto]
  • Synvinkeln blir snävare vid tagning i fullt format i följande fall:
    • När punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S 4K] och punkten [Inspelningsinst.] är inställd på [30p]