Ställa in metoden för att hoppa mellan bilder (Inställn. hoppa bild)

Används för att ställa in vilken ratt och metod som ska användas för att hoppa mellan bilder under uppspelning. Det går snabbt att hitta skyddade bilder.
Denna funktion går att använda om kamerans systemmjukvara (firmware) är Ver. 2.00 eller senare.

  1. MENU(Uppspelning) → [Inställn. hoppa bild] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Välj ratt:
Används för att välja ratten för att hoppa mellan bilder.
Metod hoppa bild:
Används för att välja vilken sorts bilder som ska spelas upp med funktionen för att hoppa mellan bilder.

OBS!

  • [Inställn. hoppa bild] är tillgänglig endast när [Visningssätt] är inställt på [Datumvisning]. Om [Visningssätt] inte är inställt på [Datumvisning] spelar kameran alltid upp varje bild utan att hoppa när du använder ratten som väljs med [Välj ratt].
  • När du använder funktionen för att hoppa mellan bilder kommer filmfiler alltid att hoppas över.
  • Beroende på vilken version av kamerans systemmjukvara (firmware) som användes när bilderna skyddades kan det hända att det inte går att spela upp bilderna.
    Uppdatera systemmjukvaran till den senaste versionen, och skydda sedan bilderna igen.