AF-belysning (stillbild)

AF-lampan lyser upp motivet för att göra det lättare att ställa in skärpan under mörka förhållanden. Den röda AF-lampan lyser från det att man trycker ner avtryckaren halvvägs till det att skärpan har låsts för att göra det lättare att ställa in skärpan.

 1. MENU(Kamerainst.1) → [AF-belysning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
AF-lampan tänds automatiskt under mörka förhållanden.
Av:
AF-lampan används inte.

OBS!

 • [AF-belysning] går inte att använda i följande fall:
  • När tagningsläget är inställt på [Film] eller [S&Q-motion].
  • När skärpeinställningssättet är inställt på [Kontinuerlig AF].
  • När [Fokusförstoring]-funktionen är aktiverad.
  • När en objektivadapter är monterad.
 • Ljuset från AF-lampan är väldigt skarpt. Det är visserligen inte farligt, men undvik ändå att titta rakt in i AF-lampan på nära håll.