Skydd av bilder (Skydda)

Används för att skydda bilder från att bli raderade av misstag. Märket visas för skyddade bilder.

  1. MENU(Uppspelning) → [Skydda] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Flera bilder:

Används för att skydda eller ta bort skyddet för flera bilder på en gång.

(1) Välj den bild som ska skyddas, och tryck sedan i mitten på styrratten. Ett -märke tänds i kryssrutan. För att välja bort bilden trycker man en gång till i mitten så att -märket försvinner igen.

(2) Om du vill skydda ytterligare bilder, så upprepa steg (1).

(3) MENU[OK].

Alla i denna mapp:
Används för att skydda alla bilder i vald mapp.
Alla med detta dat.:
Används för att skydda alla bilder inom valt datumområde.
Avbr. alla i denna mapp:
Används för att ta bort skyddet för alla bilder i vald mapp.
Avbr. alla med detta dat.:
Används för att ta bort skyddet för alla bilder inom valt datumområde.

Tips

  • Om du ställer in [Skydda] för önskad knapp med MENU→ (Kamerainst.2) → [Spec.knapp(Upps.)] kan du skydda bilder eller ta bort skyddet helt enkelt genom att trycka på den knappen.

OBS!

  • Vilka menypunkter som går att välja varierar beroende på [Visningssätt]-inställningen.