Inspelningsläge

Det går att lagra bilder på olika sätt på minneskorten. Det går t.ex. att lagra samma bild samtidigt på båda minneskorten, eller att lagra olika sorters bilder på olika minneskort. (Om du vill lagra filmer på ett minneskort i olika format så använd [Dubbelinsp. av video].)

  1. MENU (Installation) → [Inspelningsläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Standard:
Bilderna lagras på minneskortet i det fack som är valt med [Välj insp.media].
Samtidig Insp. ():
Stillbilder lagras på båda minneskorten och filmer på minneskortet i det fack som är valt med [Välj insp.media].
Samtidig insp. ():
Stillbilder lagras på minneskortet i det fack som är valt med [Välj insp.media], och filmer lagras på båda minneskorten.
Samt. Insp. (/):
Både stillbilder och filmer lagras på båda minneskorten.
Sortera(JPEG/RAW):
Bilder i JPEG-format lagras på minneskortet i det fack som är valt med [Välj insp.media], och bilder i RAW-format lagras på det andra minneskortet.
Sortera(/):
Stillbilder lagras på minneskortet i det fack som är valt med [Välj insp.media], och filmer lagras på det andra minneskortet.

OBS!

  • När punkten [Inspelningsläge] är inställd på [Samtidig insp. ()] eller [Samt. Insp. (/)], ställs [Dubbelinsp. av video] tillfälligt in på [Av].
  • När punkten [Inspelningsläge] är inställd på [Sortera(JPEG/RAW)], ställs [Kvalitet] tillfälligt in på [RAW & JPEG].