Blixtläge

Det går att ställa in blixtläget.

  1. MENU (Kamerainst.1) → [Blixtläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Blixt av:
Blixten utlöses inte.
Autoblixt:
Blixten utlöses på mörka ställen och vid tagning i motljus.
Fyllnadsblixt:
Blixten utlöses varje gång slutaren utlöses.
Långsam synkr.:
Blixten utlöses varje gång slutaren utlöses. Med hjälp av långsam synkronisering går det att ta en tydlig bild både på motivet och på bakgrunden genom att använda en längre slutartid.
2:a ridån:
Blixten utlöses precis innan exponeringen avslutas varje gång slutaren utlöses. Med hjälp av synkronisering på den bakre ridån går det att ta naturliga bilder på spåret efter rörliga motiv som t.ex. bilar som kör eller människor som går omkring.
Trådlös blixt:
En trådlös blixt skapar en skuggeffekt som ger motivet ett mer tredimensionellt utseende än när man använder en blixt monterad på kameran.
Detta läge är effektivt när man monterar ett fjärrstyrbart separat blixtaggregat (säljs separat) på produkten och tar bilden med en trådlös blixt (säljs separat) på avstånd från produkten.
Om kamerans systemmjukvara (firmware) är version 3.00 eller senare, ställ in funktionen [Trådlös blixt] genom att välja MENU (Kamerainst.1)[Trådlös blixt].

OBS!

  • Standardinställningen varierar beroende på tagningsläget.
  • Somliga [Blixtläge]-inställningar går inte att välja i alla tagningslägen.