Filformat (filmer)

Används för att välja filformat för filmer.

 1. MENU(Kamerainst.2) → [Filformat] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

XAVC S 4K:
Används för att spela in 4K-filmer i XAVC S-format. Detta format har stöd för höga bittal.
Ljud: LPCM
 • Någon av följande sorters minneskort krävs för att spela in filmer med punkten [Filformat] inställd på [XAVC S 4K]:
  • Memory Stick PRO-HG Duo
   • Filmer går inte att spela in med 100 Mbps eller däröver.
  • SDHC / SDXC / microSDHC / microSDXC-minneskort(SD-hastighetsklass 10, eller UHS-hastighetsklass U1 eller snabbare)
   • UHS-hastighetsklass U3 krävs för att spela in med 100 Mbps eller däröver.
 • Punkten [Visa HDMI-info.] ställs tillfälligt in på [Av] när punkten [Filformat] ställs in på [XAVC S 4K].
 • Bilden visas inte på kamerans bildskärm när man filmar med kameran ansluten till en HDMI-apparat med punkten [Filformat] inställd på [XAVC S 4K].
XAVC S HD:
Används för att spela in HD-filmer i XAVC S-format. Detta format har stöd för höga bittal.
Ljud: LPCM
 • Någon av följande sorters minneskort krävs för att spela in filmer med punkten [Filformat] inställd på [XAVC S HD]:
  • Memory Stick PRO-HG Duo
   • Filmer går inte att spela in med 100 Mbps eller däröver.
  • SDHC / SDXC / microSDHC / microSDXC-minneskort(SD-hastighetsklass 10, eller UHS-hastighetsklass U1 eller snabbare)
   • UHS-hastighetsklass U3 krävs för att spela in med 100 Mbps eller däröver.
AVCHD:
Används för att spela in HD-filmer i AVCHD-format. Detta filformat är lämpligt för filmer som ska spelas upp på en högupplösnings-TV.
Ljud: Dolby Digital
MP4:
Används för att spela in filmer i MP4 (AVC)-format. Detta format lämpligt för uppspelning på smartphones och surfplattor, uppladdning på Internet, bilagor till e-post, osv.
Ljud: AAC

Tips

 • Det går att lagra bilder på en dator eller kopiera dem till andra kompatibla media med hjälp av en uppspelningsapparat och programmet PlayMemories Home.

OBS!

 • När punkten[Filformat] är inställd på [AVCHD] är filstorleken för filmer begränsad till ungefär 2 GB. När filmens filstorlek kommer upp i ungefär 2 GB under inspelningen skapas en ny filmfil automatiskt.
 • När punkten[Filformat] är inställd på [MP4] är filstorleken för filmer begränsad till ungefär 4 GB. När filmens filstorlek kommer upp i ungefär 4 GB under inspelningen skapas en ny filmfil automatiskt.