Remote Camera Control

Med hjälp av Remote Camera Control går det att utföra följande manövrer från datorn.

  • Ändra den här produktens inställningar och ta bilder.
  • Lagra bilder direkt i datorn.
  • Utföra intervalltimertagningar.

Dessa funktioner går att använda efter att först ha valt MENU (Installation) → [USB-anslutning][Fjärrdator]. Se Hjälpfilerna för närmare detaljer om hur man använder Remote Camera Control.