Spec.knapp(Tagn.)/Spec.knapp(Upps.)

Det går att välja önskad funktion för specialknapparna.

Somliga funktioner går bara att använda genom att ställa in dem för en specialknapp. Om man till exempel ställer in [Ögon-AF] för [Mittenknapp. funk.] för [Spec.knapp(Tagn.)], går det sedan lätt att använda [Ögon-AF] helt enkelt genom att trycka i mitten på styrratten under tagningen.

 1. MENU(Kamerainst.2) → [Spec.knapp(Tagn.)] eller [Spec.knapp(Upps.)].
 2. Välj den knapp som du vill ställa in funktionen för på valskärmen, och tryck i mitten på styrratten.
  • Knapparna som det går att ställa in funktioner för är olika för [Spec.knapp(Tagn.)] och [Spec.knapp(Upps.)].
  • Det går att välja önskad funktion för följande knappar.

   1. AF-ON-knapp
   2. Knappen Anpassa 3
   3. Knappen Anpassa 2
   4. Knappen Anpassa 1
   5. AEL-knappens funkt.
   6. Mittenknapp. funk.
   7. Kontrollhjul/Nedknapp/Vänsterknapp. funk./Högerknapp. funk.
   8. Knappen Anpassa 4
   9. Multivälj. mittknapp
   10. Fn/-knapp
  • Det går även att ställa in en funktion för objektivets skärpelåsknapp. Somliga objektiv saknar dock skärpelåsknapp.
 3. Välj den funktion som ska ställas in för knappen.
  • Vilka funktioner som går att välja varierar mellan olika knappar.