Inst. för trådb. LAN

Används för att konfigurera ett kabelanslutet nätverk.

  1. MENU(Nätverk) → [Inst. för trådb. LAN] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Inställning IP-adress:
Används för ställa in om IP-adressen för det kabelanslutna nätverket ska konfigureras automatiskt eller för hand.
Visa MAC-adress:
Används för att se den här produktens kabelanslutna LAN MAC-adress.
IP-adress:
Om du matar in IP-adressen för hand, så mata in den fasta adressen.
Subnet-mask/Standard-gateway/Primär DNS-server/Sekundär DNS-server:
Om du har ställt in punkten [Inställning IP-adress][Manuell], så mata in IP-adressen enligt din nätverksmiljö.