Dubbelinsp. av video

Används för att samtidigt spela in både en XAVC S-film och en MP4-film, eller en AVCHD-film och en MP4-film.Det går att spela in filmer i två olika filmformat samtidigt på ett minneskort. (Om du vill ställa in inspelningssättet för två minneskort, t.ex. samtidig inspelning eller sorterad inspelning, så använd [Inspelningsläge].)

  1. MENU(Kamerainst.2) → [Dubbelinsp. av video] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
En XAVC S-film och en MP4-film, eller en AVCHD-film och en MP4-film, spelas in samtidigt.
Av:
[Dubbelinsp. av video]-funktionen används inte.

OBS!

  • När punkten [Inspelningsläge] är inställd på [Samtidig insp. ()] eller [Samt. Insp. (/)], ställs [Dubbelinsp. av video] tillfälligt in på [Av].
  • När punkten [Inspelningsinst.] för en XAVC S-film är inställd på [60p]/[50p] eller [120p]/[100p], eller punkten [Inspelningsinst.] för en AVCHD-film är inställd på [60p]/[50p], eller punkten [Filformat] är inställd på [MP4], ställs [Dubbelinsp. av video]-funktionen in på [Av].
  • Om man väljer [Datumvisning] för punkten [Visningssätt] vid uppspelning av filmer, visas XAVC S-filmen och MP4-filmen, respektive AVCHD-filmen och MP4-filmen, bredvid varandra.