Användning av ett separat blixtaggregat (säljs separat)

Använd blixten på mörka ställen för att lysa upp motivet under tagningen. Använd även blixten för att minska risken för skakningsoskärpa.

Se bruksanvisningen till blixten för närmare detaljer.
 1. Montera blixten (säljs separat) på kameran.

 2. Slå på blixten och vänta tills den är helt uppladdad, och ta sedan bilden.
  blinkar: Uppladdning pågår.
  tänd: Uppladdningen klar.
  • Vilka blixtlägen som går att välja varierar beroende på tagnings- och funktionsläget.

OBS!

 • Blixten går inte att använda när punkten [Slutartyp] är inställd på [Elektronisk slutare].
 • Blixten går att använda under kontinuerlig tagning med punkten [Slutartyp] inställd på [Auto]. Den mekaniska slutaren används.
 • Om motljusskyddet är monterat finns det risk att blixtljuset blockeras så att den nedre delen av bilden som tas blir skuggad. Ta av motljusskyddet.
 • Stå minst 1 meter från motivet när blixten används.
 • Det går inte att använda blixten när man filmar. (Det går att använda LED-lampan när en blixt (säljs separat) med LED-lampa används.)
 • Var noga med att alltid först stänga av kameran innan du sätter på eller tar av tillbehör som t.ex. ett blixtaggregat på multi-gränssnittsskon. Kontrollera att tillbehöret sitter ordentligt fast på kameran efter monteringen.
 • Använd inte multi-gränssnittsskon tillsammans med blixtaggregat som finns i handeln som är avsedda för en spänning på 250 V eller däröver, eller som har motsatt polaritet i förhållande till kameran. Det kan leda till fel på dem.
 • Det går att använda blixtaggregat med omvänd polaritet med hjälp av synkroniseringskontakten. Använd en blixt med en synkroniseringsspänning på högst 400 V.
 • När blixten används och zoomen står på W-sidan kan det hända att objektivets skugga kommer med i bilden, beroende på tagningsförhållandena. Om det skulle inträdda, så antingen flytta dig längre bort från motivet, eller ställ zoomen på T-sidan och ta om bilden med blixten.
 • Det kan hända att det uppstår skuggor i hörnen av den lagrade bilden beroende på objektivet.
 • Vid tagning med en separat blixt kan det uppstå ljusa och mörka ränder i bilden om slutartiden är inställd på mindre än 1/4000 sekund. Om detta skulle inträffa rekommenderar Sony att du använder manuellt blixtläge och ställer in blixtnivån på 1/2 eller däröver.
 • För närmare detaljer om vilka tillbehör som går att ansluta till multi-gränssnittsskon, se Sonys webbsida, eller kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.