Vitbalans

Används för att justera den omgivande belysningens inverkan på färgtonerna så att ett neutralt vitt motiv lagras som vitt. Använd den här funktionen när färgerna i bilden inte blev som du hade tänkt dig, eller när du vill ändra färgtonerna med avsikt för ett visst fotografiskt syfte.

  1. MENU (Kamerainst.1) → [Vitbalans] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto/ Dagsljus / Skugga / Molnigt / Glödlampa / Lysrör: varmt Vitt / Lysrör: kallt Vitt / Lysrör: dagsljus Vitt / Lysrör: Dagsljus / Blixt / Undervatten auto : När man väljer en ljuskälla som lyser upp motivet justerar produkten färgtonerna i förhållande till vald ljuskälla (förinställd vitbalans). När man väljer [Auto] upptäcker produkten automatiskt ljuskällan och justerar färgtonerna.

F.temp./filter:
Används för att justera färgtonerna i förhållande till ljuskällan. Ger samma effekt som färgkorrigeringsfilter för fotografering.

Special 1/Special 2/Special 3:
Den vitbalansinställning som är lagrad med hjälp av [Lagra spec.inst.] används.

Lagra spec.inst.:
Används för att lagra en grundläggande vit färg i minnet under de belysningsförhållanden som ska användas under själva tagningen.
Välj minnesnummer för specialvitbalansen.

Tips

  • Det går att tända fininställningsskärmen och fininställa färgtonerna om det behövs genom att trycka till höger på styrratten.
  • Om färgtonerna inte blev som du tänkt dig med valda inställningar så använd [Vitbalansgaffl.].
  • eller visas bara när punkten [Prioritetinst. AWB] är inställd på [Atmosfär] eller [Vitt].

OBS!

  • Punkten [Vitbalans] är fast inställd på [Auto] i följande tagningslägen:
    • [Intelligent auto]
  • Om ljuskällan är en kvicksilverlampa eller natriumlampa går det inte att få rätt vitbalans på grund av ljusets egenskaper. I så fall rekommenderar vi att du använder blixt eller väljer [Lagra spec.inst.].