Minneskort som går att använda

Följande sorters minneskort går att använda i den här kameran. Märket anger att dessa minneskort går att använda för att lagra stillbilder och filmer.

Om du använder Memory Stick Micro-minneskort eller microSD-minneskort i den här kameran, så var noga med att även använda rätt sorts adapter.

Minneskort För stillbilder För filmer
MP4 AVCHD XAVC S
Memory Stick PRO Duo
(endast Mark2)

(endast Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo *1
Memory Stick Micro (M2)
(endast Mark2)

(endast Mark2)
SD-minneskort *2 *2
SDHC-minneskort *3 *3 *4
SDXC-minneskort *3 *3 *4
microSD-minneskort *2 *2
microSDHC-minneskort *3 *3 *4
microSDXC-minneskort *3 *3 *4

*1 Filmer går inte att spela in med 100 Mbps eller däröver.

*2 Minneskort kompatibelt med SD-hastighetsklass 4 () eller snabbare

*3 Minneskort kompatibelt med SD-hastighetsklass 4 () eller snabbare, eller med UHS-I eller UHS-II

*4 Minneskort kompatibelt med SD-hastighetsklass 10 (), eller med UHS-I eller UHS-II
För inspelning med 100 Mbps eller däröver krävs ett minneskort av typ UHS-I U3 eller UHS-II U3.

OBS!

 • Använd fack 1 om du använder ett UHS-II-minneskort. Ställ även in punkten [Välj insp.media][Plats 1].
 • Memory Stick PRO Duo-minneskort går inte att använda i fack 1.
 • När ett SDHC-minneskort används för att spela in XAVC S-filmer under lång tid, delas de inspelade filmerna upp i filer på 4 GB. De uppdelade filerna går sedan att hantera som en enda fil igen genom att importera dem till en dator med hjälp av PlayMemories Home.
 • Om du vill spela in en film på minneskort i både fack 1 och fack 2 med följande inställningar, så sätt i två minneskort med samma filsystem. Det går inte att spela in XAVC S-filmer samtidigt om det ena kortet använder filsystemet exFAT och det andra använder FAT32.
  • När punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S 4K] eller [XAVC S HD].
  • När punkten [Inspelningsläge] är inställd på [Samtidig insp. ()] eller [Samt. Insp. (/)].
  Minneskort Filsystem
  SDXC-minneskort exFAT
  Memory Stick PRO Duo (Mark2), Memory Stick PRO-HG Duo, SDHC-minneskort FAT32