Installation av Remote Camera Control

Ladda ner och installera mjukvaran från följande webbadress:

Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/

Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/