För att styra kameran med en Android-smartphone (QR code)

Du kan styra den här kameran med din smartphone genom att ansluta smartphonen till kameran med hjälp av en QR code.
Ställ först in punkten [Ktrl m Smartphone][På] genom att välja MENU(Nätverk) → [Ktrl m Smartphone].

 1. MENU(Nätverk) → [Ktrl m Smartphone][Anslutningsinfo.].
  QR codeen (A) och SSID-adressen (B) visas på den här produktens bildskärm.

 2. Starta PlayMemories Mobile på din smartphone och välj [Skanna kamerans QR Code].

 3. Välj [OK] på smartphone-skärmen.
  • När ett meddelande visas så välj [OK] igen.

 4. Läs in QR codeen som visas på den här produktens bildskärm med smartphonen.
  När väl QR codeen har lästs in visas meddelandet [Anslut med kameran?] på smartphone-skärmen.
 5. Välj [OK] på smartphone-skärmen.
  Smartphonen ansluts till produkten.
  • Nu kan du ta bilder fjärrstyrt och kontrollera bildkompositionen på skärmen på din smartphone.

Tips

 • När QR codeen väl har lästs in registreras den här produktens SSID-adress (DIRECT-xxxx) och lösenord i din smartphone. Detta gör det lätt att ansluta smartphonen till produkten via Wi-Fi vid ett senare tillfälle genom att välja SSID-adressen.(Ställ in [Ktrl m Smartphone][På] i förväg.)

OBS!

 • Det kan förekomma radiostörningar eftersom Bluetooth-kommunikation och Wi-Fi-kommunikation använder samma frekvensband. Om Wi-Fi-anslutningen är instabil kan det hända att den blir bättre om du stänger av Bluetooth-funktionen på din smartphone. I så fall fungerar dock inte länkningsfunktionen för platsinformation längre.
 • Om det inte går att ansluta smartphonen till den här produkten med hjälp av [One-touch(NFC)]-funktionen eller QR codeen, så använd SSID-adressen och lösenordet.