Fjärrkontroll

Det går att styra den här produkten och ta bilder med hjälp av SHUTTER-knappen, 2SEC-knappen (2-sekunderssjälvutlösaren), och START/STOP-knappen (respektive filmknappen på RMT-DSLR2) på de trådlösa fjärrkontrollerna RMT-DSLR1 (säljs separat) och RMT-DSLR2 (säljs separat). Se även bruksanvisningen till den trådlösa fjärrkontrollen.

  1. MENU (Installation) → [Fjärrkontroll] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Fjärrstyrning tillåten.
Av:
Fjärrstyrning inte tillåten.

OBS!

  • Beroende på riktningen kan objektivet eller motljusskyddet täcka för fjärrsensorn så att den inte uppfattar signalerna. Använd fjärrkontrollen från en plats där signalerna når fram till produkten.
  • När punkten [Fjärrkontroll] är inställd på [På] går produkten inte över i strömbesparingsläge. Ställ in [Av] när du är färdig med användningen av fjärrkontrollen.