Aspekt (stillbild)

  1. MENU (Kamerainst.1) → [Aspekt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

3:2:
Lämpligt för bilder som ska skrivas ut i vanligt format.
16:9:
För uppspelning på en högupplösnings-TV.