Batteripaketets brukstid och antalet bilder som går att lagra

Batteritid Antal bilder
Tagning (stillbilder) I bildskärmsläge Ca. 650
I sökarläge Ca. 480
Faktisk tagning (filminspelning) I bildskärmsläge Ca. 120 min.
I sökarläge Ca. 105 min.
Kontinuerlig tagning (filminspelning) I bildskärmsläge Ca. 195 min.
I sökarläge Ca. 185 min.

OBS!

 • Ovanstående uppskattningar för batteribrukstid och antal bilder gäller när batteripaketet är fullt uppladdat. Batteribrukstiden och antalet bilder kan sjunka beroende på användningsförhållandena.
 • Batteribrukstiden och antalet bilder som går att lagra gäller vid tagning med standardinställningarna under följande förhållanden:
  • Batteripaketet används vid en omgivningstemperatur på 25 °C.
  • Användning av ett Sony SDXC-minneskort av UHS-I-hastighetsklass 3 () (säljs separat)
  • Användning av objektivet FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS (säljs separat)
 • Värdena för ”Tagning (stillbilder)” är baserade på CIPA-normerna och gäller vid inspelning under följande förhållanden:
  (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  • En bild tas var 30:e sekund.
  • Kameran stängs av och slås på en gång per tio bilder.
 • Antalet minuter för filminspelning är baserade på CIPA-normerna och gäller vid tagning under följande förhållanden:
  • Bildkvaliteten är inställd på XAVC S HD 60p 50M /50p 50M.
  • Faktisk inspelning (filmer): Batteribrukstid baserad på upprepad inspelning, zoomning, inspelningsberedskap, påslagning/avstängning, osv.
  • Kontinuerlig tagning (filminspelning): Batteribrukstid baserad på oavbruten inspelning tills gränsen (29 minuter) har uppnåtts, och inspelningen därefter återupptas genom att man trycker på MOVIE (film)-knappen igen. Övriga funktioner, som t.ex. zoomen, används inte.