Funktionsring(obj.)

Det går att välja mellan följande funktioner för funktionsringen på objektivet: motorstyrd skärpeinställning (motorfokus) eller synvinkelväxling mellan fullt format och APS-C/Super 35 mm (gäller endast när ett kompatibelt objektiv är monterat).
Denna funktion går att använda om kamerans systemmjukvara (firmware) är Ver. 3.00 eller senare.


Se bruksanvisningen till objektivet för närmare detaljer.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [Funktionsring(obj.)] → önskad inställning.

Menypostdetaljer

Fokusdrift:
Skärpepositionen flyttas mot oändligt avstånd när man vrider funktionsringen åt höger. Skärpepositionen flyttas mot närmare avstånd när man vrider funktionsringen åt vänster.
Välja /helskrm:
Synvinkeln ändras mellan fullt format och APS-C/Super 35 mm när man vrider på funktionsringen.
  • Synvinkeln ändras oavsett vilken riktning man vrider funktionsringen i.