Pekfokus

Det går att ställa in skärpan på ett valt motiv med hjälp av pekfunktionerna i stillbildsläget och filminspelningsläget.

 1. MENU(Installation) → [Pekfunktion][På].

Ange positionen där du vill ställa in skärpan i stillbildsläge

Det går att ställa in skärpan på önskad position genom att peka på bildskärmen.

 1. Välj en annan inställning för [Fokusområde] än [Flexibel punkt] eller [Utökad flexib. punkt].
 2. MENU (Kamerainst.1) → [Mittenlås på AF][Av].
 3. Peka på bildskärmen.
  • Peka på det motiv som du vill ställa in skärpan på.
  • När avtryckaren trycks ner halvvägs ställer kameran in skärpan på skärpeinställningsramen. Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.
  • För att avbryta pekfokuseringen pekar man på eller trycker i mitten på styrratten.

Ange positionen där du vill ställa in skärpan i filminspelningsläge (punktfokus)

Kameran ställer in skärpan på det motiv du pekade på.

 1. Välj en annan inställning för [Fokusområde] än [Flexibel punkt] eller [Utökad flexib. punkt].
 2. MENU (Kamerainst.1) → [Mittenlås på AF][Av].
 3. Peka på det motiv du vill ställa in skärpan för före eller under inspelningen.
  • När du pekar på motivet ändras skärpeinställningssättet tillfälligt till manuell skärpeinställning och skärpan kan ställas in med hjälp av skärpeinställningsringen.
  • För att avbryta punktfokuseringen pekar du på eller trycker i mitten på styrratten.

Tips

 • Förutom funktionen för pekfokus går det även att använda följande pekfunktioner.
  • När [Fokusområde] är inställt på [Flexibel punkt] eller [Utökad flexib. punkt] kan skärpeinställningsramen flyttas med hjälp av pekfunktionerna.
  • När [Fokusläge] är inställt på [Manuellt fokus] går det att använda förstoringsfunktionen genom att dubbelknacka på bildskärmen.

OBS!

 • Funktionen för pekfokus går inte att använda i följande fall:
  • När sökaren används
  • När punkten [Fokusläge] är inställd på [Manuellt fokus].
  • När den digitala zoomen används
  • När LA-EA2 eller LA-EA4 används
  • När LA-EA1 eller LA-EA3 används och tagningsläget är inställt på filmläget