Konturframhävn.nivå

Används för att markera konturerna för de områden som skärpan är inställd för med en viss färg vid tagning med manuell skärpeinställning eller direkt manuell skärpeinställning.

  1. MENU(Kamerainst.1) → [Konturframhävn.nivå] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Hög:
Konturframhävningsnivån ställs in på hög.
Mellan:
Konturframhävningsnivån ställs in på mellanhög.
Låg:
Konturframhävningsnivån ställs in på låg.
Av:
Konturframhävningsfunktionen används inte.

OBS!

  • Eftersom produkten bedömer att skärpan är inställd för områden som är skarpa i bilden kan det hända att toppvärdesfunktionens effekt varierar beroende på motivet och objektivet.
  • Konturerna på skarpa områden framhävs inte på apparater som är anslutna via HDMI.