Ny mapp

Används för att skapa en ny mapp på minneskortet för lagring av stillbilder och MP4-filmer som är inspelade med punkten [Filformat] inställd på [MP4]. En ny mapp skapas vars nummer blir ett steg högre än det tidigare högsta numret. Bilderna lagras i den nyskapade mappen. En mapp för stillbilder och en mapp för MP4-filmer med samma nummer skapas samtidigt.

  1. MENU(Installation)→[Ny mapp].

OBS!

  • När man sätter i ett minneskort som tidigare har använts i någon annan apparat i den här produkten och börjar ta bilder, kan det hända att en ny mapp skapas automatiskt.
  • Upp till sammanlagt 4 000 bilder går att lagra per mapp. När en mapp blir full kan det hända att en ny mapp skapas automatiskt.
  • Om punkten [Inspelningsläge] är inställd på något annat än [Standard], skapas en ny mapp med ett mappnummer ett steg högre än det nuvarande högsta mappnumret på minneskorten som är isatta i båda minneskortsfacken.
  • Om punkten [Inspelningsläge] är inställd på något annat än [Standard] och man tar en bild kan det hända att en ny mapp skapas automatiskt.