Filnummer

Används för att ställa in hur filnummer ska markeras för lagrade stillbilder och MP4-filmer som spelas in med punkten [Filformat] inställd på [MP4].

  1. MENU (Installation) → [Filnummer] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Serie:
Produkten numrerar filerna i tur och ordning upp till ”9999” utan att nollställa numreringen.

Nollställ:
Produkten nollställer numreringen när en fil lagras i en ny mapp, och filerna numreras från och med ”0001”.
(Om lagringsmappen redan innehåller en eller flera filer, får den nya filen ett nummer ett steg högre än det högsta numret.)

Tips

  • Inställningen för [Filnummer] gäller för både fack 1 och fack 2.
  • Även om man ändrar lagringsdestinationsinställningen fortsätter filerna att numreras i tur och ordning över båda minneskort i de två facken om man ställer in [Filnummer][Serie].