Bildstorlek (stillbild)

Ju större bildstorlek, desto finare blir detaljerna i bilden när den skrivs ut på papper i stort format. Ju mindre bildstorlek, desto fler bilder går det att lagra.

  1. MENU (Kamerainst.1) → [Bildstorlek] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

När punkten [Aspekt] är inställd på [3:2] När punkten [Aspekt] är inställd på [16:9]
L: 24M 6000×4000 bildpunkter L: 20M 6000×3376 bildpunkter
M: 10M 3936×2624 bildpunkter M: 8.7M 3936×2216 bildpunkter
S: 6.0M 3008×2000 bildpunkter S: 5.1M 3008×1688 bildpunkter

När punkten [APS-C/Super 35mm] är inställd på [På]

När punkten [Aspekt] är inställd på [3:2] När punkten [Aspekt] är inställd på [16:9]
L: 10M 3936×2624 bildpunkter L: 8.7M 3936×2216 bildpunkter
M: 6.0M 3008×2000 bildpunkter M: 5.1M 3008×1688 bildpunkter
S: 2.6M 1968×1312 bildpunkter S: 2.2M 1968×1112 bildpunkter

OBS!

  • När punkten [Kvalitet] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG] motsvarar bildstorleken för RAW-bilder ”L”.