Försiktighetsåtgärder

Se även ”Att observera när kameran används” i Handledningen som medföljer den här produkten.

Säkerhetskopiering av minneskort

I följande fall kan data bli förstörda. Var noga med att göra en kopia av dina data för säkerhets skull.

 • Om minneskortet tas ut, USB-kabeln kopplas loss eller produkten stängs av medan läsning eller skrivning pågår på minneskortet.
 • Om minneskortet används på platser där det utsätts för statisk elektricitet eller elektriska störningar.

Databasfilfel

När man sätter i ett minneskort som inte innehåller någon bilddatabasfil i produkten och slår på strömmen, skapar produkten automatiskt en bilddatabasfil och använder därigenom en del av minneskortets kapacitet. Den processen kan ta lång tid och det går inte att använda produkten förrän den processen är klar.
Om det skulle uppstå något fel i databasfilen, så exportera alla dina bilder till datorn med hjälp av PlayMemories Home, och formatera sedan om minneskortet i den här produkten.

Undvik att använda eller förvara produkten på följande sorters ställen

 • På extremt varma, kalla eller fuktiga ställen
  På platser som t.ex. inuti en bil som står parkerad i solen kan kamerahuset bli deformerat, vilket i sin tur kan leda till andra fel.
 • Förvaring rakt i solen eller i närheten av ett element
  Kamerahuset kan bli missfärgat eller deformerat, vilket i sin tur kan leda till andra fel.
 • På platser som utsätts för skakningar eller vibrationer
 • I närheten av starka magneter
 • På sandiga eller dammiga ställen

  Var försiktig så att det inte kommer in sand eller damm i produkten. Det kan leda till fel på produkten som ibland inte går att reparera.

 • På platser med hög luftfuktighet

  Objektivet kan mögla.

Angående förvaring

Sätt alltid på linsskyddet eller husskyddet när kameran inte används. Blås bort eventuellt damm från husskyddet innan du sätter på det på kameran, för att undvika att det kommer in damm eller skräp i kameran.

Försiktighetsåtgärder när du bär omkring kameran

Bär inte omkring kameran med ett stativ monterat. Det kan leda till att stativfästet går sönder.

Angående användningstemperaturen

Denna produkt är avsedd att användas vid en temperatur på mellan 0 °C och 40 °C. Vi avråder från tagning på extremt kalla eller varma ställen utanför detta temperaturområde.

Angående kondensbildning

 • Om produkten förs direkt från ett kallt till ett varmt ställe, kan fukt kondensera inuti eller på utsidan av produkten. Denna kondens kan leda till fel på produkten.
 • För att förhindra kondens när produkten ska flyttas direkt från ett kallt ställe till ett varmt kan man först stoppa produkten i en plastpåse och försegla den så att det inte kommer in någon luft. Vänta sedan i ungefär en timme tills produktens temperatur har kommit upp i omgivningstemperaturen.
 • Om det skulle bildas kondens (imma), så stäng av produkten och vänta i ungefär en timme tills fukten avdunstat. Observera att även om du försöker ta bilder med imma kvar inuti objektivet går det inte att få tydliga bilder.

Angående bilddatakompatibiliteten

Den här produkten följer de universella DCF-normerna (Design rule for Camera File system) som etablerats av JEITA(Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

 • Vi kan inte garantera att det går att spela upp bilder som är tagna med den här produkten på annan utrustning, eller att det går att spela upp bilder som är tagna eller redigerade med annan utrustning på den här produkten.

Att observera vid uppspelning av filmer på andra apparater

 • XAVC S-filmer går bara att spela upp på apparater med stöd för XAVC S-format.
 • Det kan hända att filmer som är inspelade med den här kameran inte går att spela upp ordentligt på andra apparater. Det kan även hända att filmer som är inspelade med andra apparater inte går att spela upp på den här kameran.

Angående bildskärmen, sökaren och objektivet

 • Tryck inte på bildskärmen. Bildskärmen kan bli missfärgad och det finns risk att det blir fel på den.
 • Om det skulle komma vattendroppar eller annan vätska på skärmen, så torka genast av den med en mjuk duk. Om skärmen får förbli våt kan ytan på skärmen ändras eller skadas. Det kan leda till fel.
 • Om motivet är alltför nära kan det hända att eventuellt damm eller fingeravtryck på linsen syns i bilden. Torka rent linsen med en mjuk duk eller liknande.
 • Undvik att stöta till objektivet eller trycka onödigt hårt på det.
 • Bär inte omkring kameran genom att hålla den i bildskärmen.
 • Var försiktig när du använder ett motorzoomobjektiv så att du inte kommer i kläm med fingrarna eller några andra föremål fastnar i objektivet.
 • Det sitter magneter på kamerahuset och på baksidan av bildskärmen. Stick aldrig några magnetlagringsmedia som disketter eller kreditkort mellan dem.

Tjänster och programvara som tillhandahålls av andra företag

Nätverkstjänster, innehåll och [operativsystem och] programvara för denna produkt kan vara föremål för enskilda regler och villkor, kan ändras, avbrytas eller upphöra när som helst och kan kräva avgifter, registrering och kreditkortsinformation.