Anslutning till en dator

  1. Sätt i ett fullt uppladdat batteripaket i kameran.
  2. Slå på kameran och datorn.
  3. Kontrollera att punkten [USB-anslutning] under (Installation) är inställd på [Massminne].
  4. Anslut kameran till datorn med hjälp av den medföljande mikro-USB-kabeln (A).

    • Den allra första gången kameran ansluts till datorn kan det hända att en procedur för att upptäcka kameran startar automatiskt på datorn. Vänta i så fall tills den proceduren är klar.
    • Om produkten ansluts till datorn med hjälp av mikro-USB-kabeln när punkten [USB-strömförsörjn.] är inställd på [På], förses produkten med ström från datorn. (Standardinställning: [På])