Hur man använder styrratten

  • Det går att välja inställningspunkter genom att vrida på styrratten eller genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på den. Vald inställning matas in när man trycker i mitten på styrratten.
  • Funktionerna DISP (visningssätt) och ISO (ISO) är inställda för ovansidan/höger sida på styrratten. Du kan dessutom själv bestämma funktioner för vänster sida/höger sida/undersidan på styrratten, för knappen i mitten, samt för när man vrider på styrratten.
  • Under uppspelning går det att visa nästa/föregående bild genom att trycka till höger/vänster på styrratten eller genom att vrida på styrratten.