Fasavkännings-AF

När det finns fasavkännings-AF-punkter inom autofokusområdet använder produkten en kombination av fasavkännings-AF och kontrast-AF.

OBS!

  • Fasavkännings-AF går bara att använda när ett kompatibelt objektiv är monterat. När ett objektiv som saknar stöd för fasavkännings-AF är monterat går det inte att använda [Känsl. AF-spårn.], [Känsl. AF-spårn.] eller [AF-hastighet]. Observera även att om man använder ett redan befintligt objektiv kan det hända att fasavkännings-AF inte går att använda om man inte uppdaterar objektivet.