Växla TC/UB-visning

Används för att se tidskoden (TC) och användarbitarna (UB) för en film genom att trycka på den knapp som [Växla TC/UB-visning]-funktionen är tilldelad till.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [Spec.knapp(Tagn.)]/[Spec.knapp(Upps.)] → ställ in [Växla TC/UB-visning]-funktionen för önskad knapp.
  2. Tryck på den knapp som [Växla TC/UB-visning]-funktionen är inställd för.
    • Varje gång man trycker på knappen växlar bildskärmen mellan tidsräkneverket för filminspelning → tidskoden (TC) → användarbitarna (UB) i den ordningen.